darbininkų klasė

darbininkų klasė
work

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • sklaidyti — sklaidyti, sklaĩdo, sklaĩdė K, KBII175, Rtr, Š; L iter. skleisti. 1. tr. DŽ, versti, vartyti (knygą, lapus): Neįrištos knygos dažnai sklaidomos išyra rš. Ansai tą kningą sklaĩdo Lk. Vėjas tebesklaidė knygą J.Avyž. Tėvas sklaidė giesmių knygas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • jausti — 1 jaũsti, jaũčia (jaũta ž.), jaũtė tr. BŽ614; R118, M 1. justi išorinius ir vidinius dalykus: Oro permainą aš savo kauluose jaučiu P.Cvir. Jis nieko nebejaučia, nieko nebegirdi rš. Aš jaučiù vėją pučiant K. Aš jaučiù skaudėjimą K. Nejaučiu …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antidarbininkiškas — antidarbiniñkiškas, a adj. (1) nukreiptas prieš darbininkus: Lietuvos darbininkų klasė smogė rimtą smūgį fašistiniam režimui ir jo antidarbininkiškai politikai (sov.) sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • diktatūra — diktatūrà sf. (2) DŽ, TrpŽ, TŽŽ polit. neribota, įstatymų nevaržoma asmens ar grupės asmenų valdžia, pagrįsta jėga. ◊ proletariãto diktatūrà DŽ, TrpŽ sov. politinė santvarka perėjimo iš kapitalizmo į socializmą sąlygomis, kada neribotą valdžią …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • garbingas — garbìngas, a adj. (1) K, J, à (3) Š; SD35 kuris garbės vertas, garbus, girtinas; gerbiamas: Kiekvienas darbas kolektyve garbingas ir svarbus rš. Būti vergu – negarbingas dalykas (sov.) rš. Carinės Rusijos darbininkų klasė nuėjo sunkų, bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • idealus — idealùs, ì adj. (4) 1. TrpŽ susijęs su idėja. 2. DŽ, TrpŽ įsivaizduojamas, nerealus. 3. tobulas, pavyzdingas: Kaip tik tokia ideali auditorija politiniams demaskavimams yra darbininkų klasė rš. idealiaĩ adv.: Idealiaĩ sutvarkyta prekyba DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • instinktyvus — instinktyvùs, ì adj. (4) DŽ iš instinkto kilęs, nevalingas. instinktyviaĩ adv.: Darbininkų klasė yra instinktyviai, gaivališkai socialdemokratiška rš. Jis instinktyviai įtraukė galvą į pečius rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kombinuotas — kombinuotas, a adj. (1) 1. sudarytas iš kombinacijų, nevienalytis, mišrus: Kombinuoto gydymo sistema rš. Tik kombinuotas sukilimas su darbininkų klase priešakyje gali atvesti į tikslą (sov.) rš. Į kombinuotuosius lesalus dedami susmulkinti grūdai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • konsoliduoti — konsoliduoti, uoja, ãvo tr. DŽ vykdyti konsolidaciją: Santarvė suteikė Vokietijai maisto, sudarė sąlygas konsoliduoti visas kontrevoliucijos jėgas (sov.) rš. | refl.: Visoje Rusijoje sparčiai plėtojantis kapitalizmui, Lietuvoje augo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kreipti — kreĩpti, ia, ė tr. 1. R, N, K, M sukti (į šalį); duoti kryptį: Kam kreipì žvakę, turėk tiesiai! J. Grėtė nežino, kur veidą kreipti I.Simon. Maldų Dievas jų neklausė, šalin kreipė savo ausį LTR(Vv). Kreipė savą veidą prieš pūščę CII311. Kreipk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kurstyti — kùrstyti, o, ė tr. 1. R, K prižiūrėti, kad degtų; dėti į ugnį kuro: Kùrstyk ugnį J. Ugnis dega ir nekurstoma S.Dauk. Juo dega, juo kursto S.Dauk. Kas nū (dabar) bemazgos tėveliams kojeles, kas bekurstys ugnelę, kas belesins margąsias višteles!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”